Szanowni Państwo,

Praca terapeuty wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności Państwa danych. O zasadzie poufności przypominam zawsze na pierwszym spotkaniu, szczegółowo wyjaśniając i ustalając z klientem, czego dotyczy i z jakimi moimi obowiązkami się wiąże.
Poniższa informacja wiąże się z moim obowiązkiem poinformowania Państwa o zakresie, celu, czasie i sposobie przetwarzania Państwa danych. Obowiązek ten wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r i jest konsekwencją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pełny tekst rozporządzenia można znaleźć pod adresem: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

Definicje
Na potrzeby niniejszego opracowania posługuję się definicjami zawartymi w art. 4 ust 1-21 powyższego rozporządzenia, zgodnie z ich opisanym rozumieniem, tj: „dane osobowe, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, pseudonimizacja, profilowanie, zbiór danych, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, zgodna, strona trzecia, naruszenie danych osobowych, dane dotyczące zdrowia, organ nadzorczy”

Administrator danych
Administratorem Państwa danych jest Pracownia Rozwiązań Ewa Szumigraj z siedzibą w Przytoku (66-003), ul. Na wzgórzu 48. Jestem zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych i wykorzystywać je zgodnie z obowiązującym prawem. Dokładam wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne i nie udostępniam ich w żaden sposób innym osobom bądź podmiotom. Szczegółowych informacji na ten temat udzielam osobiście lub pod adresem terapia@pracowniarozwiazan.com.

Źródło danych
Dane otrzymuję od Państwa poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.pracowniarozwiazan.com, bądź poprzez wiadomość prywatną na profilu społecznościowym.

Rodzaj gromadzonych danych
Otrzymane dane to najczęściej:
– imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub profil w mediach społecznościowych, gdy kontaktujecie się ze mną Państwo którąś z tych dróg i gdy komunikujemy się w sprawie omówienia szczegółów usługi, umówienia bądź odwołania spotkania,
– dane do faktury, gdy życzycie sobie Państwo jej wystawienia,
– adresu zamieszkania, lub innego wskazanego, gdy umawiacie się ze mną Państwo na wizytę domową lub w innym miejscu niż zaproponowane w związku ze świadczeniem przeze mnie usługi,
– w szczególnej sytuacji, gdy podejmiecie Państwo decyzję o zarejestrowaniu naszego spotkania- w formie zapisu audio lub filmu- przed nagraniem omówimy jego cel, warunki jego zarejestrowania i zakresu przetwarzania i usuwania, oraz podpiszemy oddzielny dokument omawiający te warunki, oraz poświadczający Państwa zgodę na nagranie. W takiej sytuacji umawiamy się na warunki pseudonimizacji danych ( pkt 28. ustaleń ogólnych RODO; art. 4 ust 5; art. 25 ust 1 RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych obligatoryjnych może uniemożliwić wykonywanie części bądź całości usług i ich realizację.

Sposób przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych wiąże się z wykonaniem umowy między mną a klientem Pracowni Rozwiązań, szczególnie do:
– udzielenia informacji i realizacji usług zamówionych przez klienta, o które prosi kontaktując się z Pracownią Rozwiązań
– skontaktowania się z klientem w celu realizacji usługi, ewentualnie wprowadzenia zmian (potwierdzenia spotkania, zmiany miejsca, czasu, odwołania usługi),
– komunikacji w związku z obsługą klienta, do zarządzania relacjami z nim jako klientem w celu poprawy jakości świadczonych usług,
– świadczenia usług dodatkowych- wykorzystuję dane użytkownika w celu dostarczenia mu dodatkowych informacji, które mogą go zainteresować,
– marketingu- od czasu do czasu mogę za pośrednictwem drogi elektronicznej lub mediów społecznościowych wysyłać informację o dodatkowych materiałach lub usługach. Użytkownik bądź klient ma prawo do zaakceptowania bądź rezygnacji z otrzymywania tego rodzaju informacji poprzez wiadomość e-mail, osobistą lub telefoniczną.
– profilowania- poprzez Google Analytics, Google AdWords, w sytuacji wniesienia sprzeciwu proszę zoptymalizować odpowiednio własną przeglądarkę internetową.

Podstawa prawna przetwarzania danych
– dla danych otrzymanych przed 25 maja 2018: art. 6 ust 1a RODO
– dla danych otrzymanych po 25 maja 2018: art. 6 ust 1a,b,c,d,f RODO

Długość przechowywania danych
Dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług i po jej zakończeniu w celu:
– wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych i innych wynikających z przepisów prawa,
– dane do celów marketingowych, gdy klient wyraził wcześniej zgodę na otrzymywanie takich informacji – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, wyrażonego osobiście, poprzez sms, wiadomość e-mail lub poprzez wiadomość prywatną w mediach społecznościowych.

Procesorzy danych osobowych klienta
Pośrednio przetwarzaniem danych klienta mogą zajmować się firmy dostarczające usługi dla Pracowni Rozwiązań:
– Firma hostingowa- Zenbox (obsługująca pocztę e-mail: terapia@pracowniarozwiazan.com)
– Firmy księgowe- świadczące usługi dla Pracowni Rozwiązań- KD Kinga Dziwota, oraz Firmino
– Google- dostarczająca usługi dotyczące statystyk i ruchu na stronie www.pracowniarozwiazan.com (w przypadku braku zgody na zbieranie danych proszę zmienić ustawienia przeglądarki w swoim komputerze).

Prawa klienta w związku z przetwarzaniem danych
Zawsze macie Państwo prawo do:
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (szczegóły: art. 7 ust.3 RODO)
– sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych (art. 21 RODO)
– usunięcia danych osobowych, „bycia zapomnianym”(art. 17 ust. RODO) z wyjątkiem danych, gromadzonych zgodnie z obowiązkem prawnym, oraz tych pozwalających na ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń (art. 17 ust. 3)
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
– dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
– sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
– przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
– wniesienia skargi do organu nadzorczego(art. 13 ust 2d RODO), aktualnie do Generalnego Inspektora Danych Osobowych

Informacje uzupełniające
Zastrzegam sobie prawo do zmian w powyższej informacji, w sytuacji przebudowy strony, dostępności nowych usług, poprawy ich jakości zawsze z poszanowaniem Państwa praw i prywatności.
O zmianach lub uzupełnieniach poinformuję Państwa na stronie internetowej www.pracowniarozwiazan.com lub osobiście.