Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)

 

To podejście mające na celu wesprzeć klienta w budowaniu rozwiązań i dokonywaniu zmian w ich życiu w wybranych obszarach.
Nie wymaga szczegółowego i długotrwałego zgłębiania problemów, analizowania przeszłości. Jest to potrzebne głównie po to, by odnajdywać w doświadczeniu klienta tego, co pomagało mu radzić sobie w trudnych sytuacjach.
TSR pozwala skupić się na tym, co aktualnie dzieje się w życiu klienta, na jego oczekiwaniach zmiany i na działaniach, które mają być jak najbardziej użyteczne w dokonywaniu tych zmian.
Klient jest osobą, która jest aktywna i samodzielna w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu zmian,
terapeuta wspiera go w całym procesie.
TSR jest podejściem krótkoterminowym, które zazwyczaj zamyka się po kilku- kilkunastu spotkaniach, rzadko trwa dłużej, ale uzależnione jest to zawsze od indywidualnej sytuacji klienta.
O częstotliwości i czasie trwania terapii decyduje klient.
W TSR dąży się do wspierania samodzielności klienta w kierowaniu własnym życiem.
Podejście to jest użyteczne w pracy z różnymi sytuacjami ocenianymi przez klientów, jako trudne, wymagające zmiany.
Pracuje się  tak z osobami w różnym wieku- dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Twórcami tego podejścia są Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg, rozwijający ten kierunek pracy od lat ’70-tych XX wieku w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Milwaukee, w Stanach Zjednoczonych.